Profil Zadavatele - Městský obvod Hošťálkovice

velikost písma A A A

ID profilu zadavatele: 213966
Název profilu zadavatele: Statutární město Ostrava - městský obvod Hošťálkovice (http://www.hostalkovice.cz)
profilu zadavatele: 00845451
« Zpět na vypsané VZ

„Vypracování projektové dokumentace–Rekonstrukce místní komunikace Kozlůvka"

Základní informace

 • Identifikátor zakázky
  P19V00000001
 • Druh VZ
  Služby
 • Stav řízení
  zakázka neukončena
 • Specifikace zadávacího řízení
  zakázka malého rozsahu
 • Dynamický nákupní systém
  Ne
 • Rámcová dohoda
  Ne
 • Zakázka je dělena na části
  Ne
 • Předmět
  Předmětem zakázky je zajištění:
  a) Provedení průzkumných prací (geologický a hydrogeologický průzkum)
  b) Geodetického zaměření stávajícího stavu (polohopis, výškopis)
  c) Kompletní projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nové přístupové komunikace a napojení inženýrských sítí
  d) Komplexní inženýrské činnosti obsahující kladné vyjádření k dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí od jednotlivých správců sítí a organizací státní správy, spolupráci při uzavírání smluv se správci inženýrských sítí o zajištění dodávek potřebných medií, navýšení spotřeby vody a odvodu splaškových a srážkových vod
  e) Podání žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby
  f) Zapracování případných připomínek a dopracování dodatečných dokumentů a zajištění dokladů do dokumentace pro územní řízení dle požadavků stavebního úřadu
  g) Vydání pravomocného rozhodnutí o umístění stavby
  h) Kompletní projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení stavby nové přístupové komunikace a napojení inženýrských sítí
  atd.
 • Předpokládaná hodnota
  250 000,00 Kč bez DPH
 • Datum uveřejnění
  8.4.2019 16:08:38
 • Poslední změna
  10.4.2019 14:56:23, Josef Hykl
 • Lhůta pro podání nabídek
  30.4.2019 11:30:00
 • Kontaktní osoba
  Ing. Josef Hykl, tel: 599 428 102, tel2: 725 141 012, jhykl@hostalkovice.ostrava.cz
 • Další informace
  Délka MK Kozlůvka 100m

Dokumenty

Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)